Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityka Cookies Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o.
TAK, WYRAŻAM ZGODĘ
Często zadawane pytania
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług, kliknij na wybrane zagadnienie.
Ważne informacje

Uprzejmie informujemy, że Telekomunikacja dla Domu sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z Polskim Centrum Telemedycznym. Spółki prowadzą całkowicie oddzielną działalność, są odrębnymi firmami pomiędzy, którymi nie ma żadnego związku, tak kapitałowego jak i osobowego. W naszej ofercie nie ma usług telemedycznych.

Ogólne

Podpisałem umowę z Telekomunikacją dla Domu, czy mam rowiązać umowę z poprzednim operatorem?
Nie ma takiej potrzeby. Zajmujemy się procesem uruchomienia usług, a także rozwiązaniem dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Czy mogę telefonicznie zrezygnować z umowy?
Zarówno odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, oraz wypowiedzenia przyjmujemy w formie pisemnej z podpisem klienta.

Na swojej linii telefonicznej mam zawartą umowę na świadczenie usług dostępu do Internetu z innym dostawcą. Co będzie z tą usługą, po przejściu do Telekomunikacji dla Domu?
Usługi telefoniczne będą świadczone w sieci Telekomunikacji dla Domu, natomiast Internet będzie u dotychczasowego dostawcy. 

Dlaczego mam podawać numer PESEL dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta?
Podanie numeru PESEL jest potrzebne do sprawdzenia, czy konsultant rozmawia z właścicielem telefonu.

Wysłałem reklamację - kiedy otrzymam odpowiedź?
Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia pisma do naszej siedziby.

Kiedy otrzymam odpowiedź na maila wysłanego do Biura Obsługi Klienta?
Zapytania są rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź uzależniony jest między innymi od charakteru zapytania. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 7 dni.

Umowa

Na jaki okres została zawarta umowa?
Okres, na jaki została zawarta umowa, jest podany w umowie, na jej pierwszej stronie: w paragrafie 1 "Zakres i warunki umowy", w punkcie 11.

Gdzie znajduje się numer umowy, na który mam się powołać?
W kontaktach z klientami używamy głównie numeru telefonu, na jaki została zawarta umowa. Prosimy się powoływać na niego. Wraz z pierwszą fakturą abonent otrzyma swój Numer Klienta, który także służy do identyfikacji w kontaktach z Operatorem.

Od kiedy obowiązuje umowa?
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. Od tego momentu strony są związane jej zapisami.

Faktura

Na fakturach znajdują się różne opłaty - poniżej wyjaśniamy, co one oznaczają.

Abonament - linia analogowa - miesięczna opłata za utrzymanie łącza abonenckiego.

Połaczenia lokalne i strefowe  - rozmowy w ramach tej samej strefy numeracyjnej klienta.

Połączenia międzystrefowe - połączenia wykonywane poza strefę numeracyjną abonenta.

Połaczenia do sieci komórkowych - połączenia wykonane do numerów komórkowych.

Połączenia międzynarodowe - rozmowy telefoniczne wykonane do innych krajów (połączenia do sieci stacjonarnych i komórkowych).

Jednorazowa Opłata: Aktywacja Usługi - opłata za uruchomienie usług telekomunikacyjnych.

Billing w formie wydruku - opłata za szczegółowy wykaz połączeń z danego okresu rozliczeniowego, przesyłany do abonenta w formie papierowej.

Pakiet Minut - opłata za przysługujący abonentowi pakiet minut (zawiera połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe).

Prezentacja numeru (CLIP) ruch przychodzący - opłata za prezentację na telefonie abonenta numeru osoby, która do niego dzwoni.

Połączenia (AUS/ASI i o podwyższonej opłacie) - połączenia wykonane na numery skrócone, o podwyższonej opłacie lub numery specjalne.

Usługa dodatkowa - opłaty za inne usługi określone w umowie lub cenniku.

Zgon Abonenta

Jak kontynuować korzystanie z usług po zgonie Abonenta?

Oferujemy możliwość przepisania linii na inną osobę w ramach tego samego miejsca świadczenia usług. W takiej sytuacji konieczne jest podpisanie nowej umowy z nowym właścicielem na dotychczasowych warunkach lub w ramach innej promocji.

Jak zlikwidować telefon po zgonie Abonenta?

Aby dokonać likwidacji linii, prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia o zgonie Abonenta pod adres naszej firmy:
Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123 A
02-017 Warszawa
Do oświadczenia prosimy dołączyć kopię odpisu aktu zgonu. W takim przypadku linia jest likwidowana bez żadnych finansowych konsekwencji a umowa wygasa.

Zmiana abonenta

Dowiedz się, jak dokonać zmiany abonenta.

Dokonanie zmiany właściciela linii jest możliwe w formie pisemnej - w tym celu sporządzana jest umowa cesji.
Dyspozycję zmiany abonenta prosimy przesłać pocztą lub mailowo (jako skan), załączając kserokopię dowodu osobistego nowego właściciela.

Po otrzymaniu dokumentów, wypełnimy i przygotujemy dla Państwa umowę cesji w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, która zostanie wysłana na wskazany adres w celu podpisania.

Po podpisaniu przez dotychczasowego i nowego abonenta, jeden egzemplarz należy odesłać w załączonej kopercie zwrotnej na adres siedziby Telekomunikacji dla Domu Sp z.o.o.

Usterki i awarie
Co zrobić, gdy telefon nie działa?


Zgłoszenia awarii lub usterki telefonu można dokonać w Biurze Obsługi Klienta:

  • telefonicznie pod numerem +48 22 125 25 25,
  • mailowo na adres: bok@tdladomu.pl

Przed zgłoszeniem awarii prosimy sprawdzić, czy słuchawka została poprawnie odłożona oraz wyłączenie i ponowne włączenie aparatu telefonicznego. Jeśli telefon nadal nie działa, prosimy o kontakt.

Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia?

  • imię i nazwisko abonenta,
  • numer telefonu, którego dotyczy zgłoszenie,
  • numer kontaktowy - najlepiej komórkowy.
Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa